Bài 1. Cách phòng tránh ngã ở trẻ em và cách sơ cấp cứuNguồn: Những điều cần biết về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại gia đình.