Số liệu thống kê về tình hình thiếu Vi chất dinh dưỡng ở Việt Nam qua các năm
SỐ LIỆU ĐIỀU TRA VỀ VI CHẤT DINH DƯỠNG NĂM 2014 - 2015
(MICRONUTRIENT SURVEY, 2014 - 2015)

 Tiếng Việt
 English
Tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em theo khu vực Prevalence of anemia among children by region
Tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em theo nhóm tuổi
Prevalence of anemia among Children by age group
Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ

Prevalence of anemia among Women of reproductive age

Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ có thai theo tuổi thai

Prevalence of anemia among pregnant Women by fetal age

Tình trạng thiếu máu và thiếu sắt ở trẻ em và phụ nữ

Prevalence of anemia and iron deficiency of Children and Women

Tình trạng thiếu máu do thiếu sắt ở trẻ em và phụ nữ

Situation of anemia Children and Women

Tỷ lệ thiếu Vitamin A tiền lâm sàng (< 0,7mcmol/ L) ở trẻ em theo khu vực
Prevalence of subclinical Vitamin A (<0.7mcmol/L) among Children by region
Tỷ lệ thiếu Vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ em theo nhóm tuổi
Prevalence of subclinical vitamin A deficiency by age group 
Tỷ lệ uống viên nang Vitamin A trong vòng 1 tháng sau đẻ ở phụ nữ đang cho con bú
Prevalence of Vitamin A capsule usage during 1 month after delivery of lactating women
Tỷ lệ thiếu Kẽm ở trẻ em theo khu vực
Prevalence of zinc deficiency among Children by region
Tỷ lệ thiếu Kẽm ở phụ nữ tuổi sinh đẻ theo khu vực
Prevalence of zinc deficiency among women of reproductive age by region
Tỷ lệ thiếu Kẽm ở phụ nữ có thai theo khu vựcPrevalence of zinc deficiency among pregnant women by region
Tỷ lệ trẻ được tẩy giun và uống Vitamin A trong ngày Vi chất dinh dưỡng
Tỷ lệ trẻ uống bổ sung Vi chất dinh dưỡng 3 tháng qua theo khu vực
Prevalence of children using supplementation within last 3 months by region
Tỷ lệ phụ nữ biết các biện pháp phòng chống thiếu Vi chất dinh dưỡng theo khu vực
Prevalence of women knowing about solution for preventing the micronutrient deficiency
Phân loại kiến thức hiểu biết của bà mẹ về Vi chất dinh dưỡng
Classification of women's knowledge about micronutrient
Tỷ lệ phụ nữ tuổi sinh đẻ sử dụng các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng trong 3 tháng qua theo khu vực
Prevalence of reproductive age women using fortified food within last 3 months
Tỷ lệ sử dụng các sản phẩm bổ sung vi chất ở phụ nữ có thai trong 3 tháng qua theo khu vực
Prevalence of using fortified food among pregnant women within last 3 months by region
Tỷ lệ phụ nữ sử dụng các thực phẩm tăng cường Sắt theo khu vực
Prevalence of using iron-fortified food by region
Tỷ lệ người dân sử dụng các thực phẩm tăng cường vitamin A theo khu vực
Prevalence of using vitamin A fortified food by region
Tỷ lệ người dân sử dụng các thực phẩm tăng cường Kẽm, đa vi chất theo khu vực
Prevalence people of using zinc-fortified and multinutrient foodSỐ LIỆU ĐIỀU TRA VỀ VI CHẤT DINH DƯỠNG CÁC NĂM KHÁC

VITAMIN A

 
 
 

SẮT

 
 
 
 
 

I-ỐT