Thông điệp truyền thông ngày Vi chất dinh dưỡng từ 1 - 2/6 năm 2015

Vi chất dinh dưỡng cần thiết cho tăng trưởng, phát triển trí tuệ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cần:

  1. Đa dạng bữa ăn, phối hợp nhiều loại thực phẩm. Sử dụng các loại thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng.

  2. Cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.

  3. Bữa ăn của trẻ cần các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng. Thêm mỡ hoặc dầu để tăng hấp thu Vitamin A, Vitamin D.

  4. Trẻ em trong độ tuổi uống Vitamin A liều cao 2 lần/ năm. Bà mẹ sau sinh trong vòng một tháng được uống một liều Vitamin A.

  5. Trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi cần được uống thuốc tẩy giun 2 lần/ năm. Thực hiện vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường phòng chống nhiễm giun.

  6. Phụ nữ trước và trong khi mang thai cần uống viên Sắt/axit folic hoặc viên đa vi chất theo hướng dẫn.

  7. Sử dụng muối Iốt và các sản phẩm có bổ sung Iốt trong bữa ăn hàng ngày.

Ngày 1-2 tháng 6, hãy đưa trẻ trong độ tuổi đi uống Vitamin A tại các điểm uống ở xã, phường.
                                                               Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

                                      KT. VIỆN TRƯỞNG
                                          PHÓ VIỆN TRƯỞNG                                                   LÊ BẠCH MAI         
TẢI VỀ

1. Công văn số 1720 ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Bộ Y tế về việc: Tổ chức cho trẻ em uống bổ sung Vitamin A đợt 1 năm 2015.

2. Công văn số 121, 127, 128 ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Viện Dinh dưỡng về việc: Triển khai Chiến dịch bổ sung Vitamin A đợt 1 năm 2015.

3. Công văn số 206 ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Viện Dinh dưỡng về việc: Thông báo thông điệp giáo dục dinh dưỡng năm 2015.