Một số thức ăn thực vật thông dụng giàu Canxi
                                      Hàm lượng Canxi trong 100g thực phẩm ăn được

                                  (Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, năm 2007)

 
Trong 10
0g Vừng
có 975
mg Canxi
 
Trong 100g Mộc nhĩ
có 357 mg Canxi
 
Trong 100g Rau giền cơm
có 341 mg Canxi
      
  
Trong 100g Cần tây
có 325
mg Canxi

  
Trong 100g Rau răm
có 316
mg Canxi

  
Trong 100g Rau giền đỏ
có 288
mg Canxi

      
  
Trong 100g Rau giền trắng
có 288 mg Canxi

  
Trong 100g Lá lốt
có 260 mg Canxi

  
Trong 100g Rau kinh giới
có 246 mg Canxi

      
  
Trong 100g Rau húng
có 202 mg Canxi

  
Trong 100g Thìa là
có 200 mg Canxi

  
Trong 100g Tía tô
có 190 mg Canxi

      
  
Trong 100g Nấm hương khô
có 184 mg Canxi

 
Trong 100g Rau đay
có 182 mg Canxi

  
Trong 100g Rau mồng tơi
có 176 mg Canxi

      
  
Trong 100g Rau ngót
có 169 mg Canxi

  
Trong 100g Đậu tương
có 165 mg Canxi

  
Trong 100g Đậu trắng hạt
có 160 mg Canxi

      
  
Trong 100g Rau bí
có 100 mg Canxi

  
Trong 100g Rau muống
có 100 mg Canxi

  
Trong 100g Trám trắng
có 136 mg Canxi


Tham khảo:

1. Một số thức ăn động vật thông dụng giàu Canxi

2. Nhu cầu Canxi khuyến nghị