Công văn số 1060/BYT-DP do Bộ Y tế ban hành ngày 11 tháng 3 năm 2014 về việc Tổ chức bổ sung Vitamin A đợt 1 năm 2014
Trong khuôn khổ Chương trình bổ sung vitamin A liều cao được triển khai tại Việt Nam, trẻ em dưới 5 tuổi được uống bổ sung Vitamin A liều cao mỗi năm 02 lần. Đợt 1 năm nay sẽ được triển...
Chi tiết
Lễ phát động ngày Vi chất Dinh dưỡng năm 2014
Ngày 23/5, tại thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) đã phát động ngày Vi chất Dinh dưỡng năm 2014 với chủ đề “Vi chất Dinh dưỡng cần thiết cho tăng...
Chi tiết
Thông điệp truyền thông ngày Vi chất dinh dưỡng từ 1 - 2/6 năm 2014
Vi chất dinh dưỡng cần thiết cho tăng trưởng, nâng cao sức khỏe, trí tuệ và chất lượng cuộc sống. Để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cần: Bữa ăn đa dạng, phối hợp nhiều loại thực phẩm....
Chi tiết