Áp phích Hưởng ứng Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2018
Hưởng ứng Ngày vi chất dinh dưỡng 1-2/6/2018 toàn dân thực hiện dinh dưỡng hợp lý để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng
Chi tiết
Trên 6 triệu trẻ dưới 5 tuổi sẽ được uống vitamin A
Trong Ngày Vi chất dinh dưỡng toàn quốc năm nay (1-2/6), trên 6 triệu trẻ dưới 5 tuổi sẽ được uống vitamin A, hàng triệu trẻ từ 24-60 tháng tuổi tại các tỉnh khó khăn được tẩy giun; các...
Chi tiết
Thông điệp truyền thông Ngày vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2018)
Vi chất dinh dưỡng cần thiết cho tăng trưởng, nâng cao tầm vóc, sức khỏe, trí tuệ và chất lượng cuộc sống.
Chi tiết