Hướng dẫn hoạt động triển khai Ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2017)
Tổ chức lễ phát động Ngày VCDD: đơn vị chủ trì là Sở Y tế, đơn vị thực hiện là TTYTDP phối hợp với TTCSSKSS, TTGDSK, Sở Thông tin & Truyền thông, Hội LHPN, Đoàn Thanh Niên, Sở Giáo dục và...
Chi tiết
Thông cáo báo chí - Hội nghị CTV Báo chí nhân ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2017)
Hàng năm, có gần 1 triệu trẻ dưới 5 tuổi được cải thiện tình trạng thiếu Vitamin A nhờ hoạt động bổ sung Vitamin A cho trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi ở 63 tỉnh thành, trẻ từ 37 - 60 tháng tuổi...
Chi tiết
Thông điệp truyền thông Ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2017)
Vi chất dinh dưỡng giúp nâng cao sức khỏe, trí tuệ, tầm vóc và chất lượng cuộc sống. Sử dụng các thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng hàng ngày.
Chi tiết