Thông điệp truyền thông Hưởng ứng Ngày Vi chất dinh dưỡng (1 - 2/6/2022)
Vi chất dinh dưỡng cần thiết cho tăng trưởng, nâng cao tầm vóc, trí tuệ, sức khỏe,  sức đề kháng cơ thể và chất lượng cuộc sống.
Chi tiết
Thông điệp truyền thông Hưởng ứng Ngày Vi chất dinh dưỡng (1 - 2/6/2021)
Vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho quá trình phát triển, tăng trưởng về thể lực, tầm vóc và trí tuệ, góp phần quan trọng để nâng cao sức khỏe và sức đề kháng cho cơ thể!
Chi tiết
Thông điệp truyền thông Hưởng ứng Ngày Vi chất dinh dưỡng (1 - 2/6/2020)
Vi chất dinh dưỡng cần thiết cho tăng trưởng, phát triển trí tuệ, nâng cao sức khỏe và sức đề kháng, góp phần phòng chống dịch COVID-19.
Chi tiết
Lễ phát động Ngày Vi chất dinh dưỡng trên toàn quốc năm 2019
Hôm nay, ngày 28/05/2019 tại Trường Mầm non Vườn Mặt Trời, TP. Thanh Hóa, Viện Dinh dưỡng tổ chức Lễ phát động Ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6), và Hội nghị Cộng tác viên Báo chí với thông...
Chi tiết
Thông điệp truyền thông ngày Vi chất dinh dưỡng (1 - 2/6/2019)
Vi chất dinh dưỡng giúp tăng trưởng, nâng cao tầm vóc, sức khỏe, trí tuệ và chất lượng cuộc sống.
Chi tiết
Áp phích Hưởng ứng Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2018
Hưởng ứng Ngày vi chất dinh dưỡng 1-2/6/2018 toàn dân thực hiện dinh dưỡng hợp lý để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng
Chi tiết