Hiệu quả của sữa và sữa giàu đa vi chất lên tình trạng dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng của học sinh tiểu học
Quay lại Bản in Yahoo
Nghiên cứu thực hiện trong 06 tháng trên 450 trẻ 7- 8 tuổi tại 3 trường phổ thông cơ sở thuộc huyện Yên Phong - Bắc Ninh. Số trẻ trên được chia thành 3 nhóm nghiên cứu: nhóm bổ sung sữa đa vi chất (NSĐVC), nhóm bổ sung sữa bình thường (NSBT) và nhóm chứng (NC). Hàng ngày 2 nhóm can thiệp (NSĐVC và NSBT) mỗi trẻ được bổ sung 02 hộp sữa của Công ty Cô gái Hà Lan - Việt Nam. Kết quả sau 6 tháng bổ sung sữa đa vi chất và sữa thường, trẻ ở 2 nhóm can thiệp tăng cân nặng và chiều cao hơn nhóm chứng và có chỉ số WAZ, HAZ tăng cao một cách có ý nghĩa.  Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi và thể gầy còm giảm có ý nghĩa ở NSĐVC và NSBT nhưng không giảm ở nhóm chứng. Trẻ ở 2 nhóm can thiệp có mức tăng nồng độ Hb, ferritin huyết thanh, kẽm huyết thanh và Vitamin A huyết thanh cao hơn có ý nghĩa (P<0.05, P<0.01) so với nhóm chứng. Tỷ lệ thiếu máu, thiếu sắt đã giảm rõ rệt ở các nhóm can thiệp (P<0.05, P<0.01). Tình trạng thiếu Vitamin A và thiếu kẽm giảm nhiều nhất ở nhóm bổ sung sữa đa vi chất, tiếp theo là sữa thường và thấp nhất ở nhóm chứng. Hiệu quả của bổ sung sữa đa vi chất đã làm giảm 37,4% thiếu máu và 16,3% thiếu kẽm. Bổ sung sữa thường cũng đã làm giảm 24,5% và 20,7% theo thứ tự. Đối với tình trạng trí lực: Khả năng ghi nhớ của học sinh 2 nhóm can thiệp đạt mức cao hơn có ý nghĩa. Chưa nhận thấy có sự khác biệt về khả năng làm việc kéo dài ở 03 nhóm nghiên cứu.

Tạp chí Dinh dưỡng & thực phẩm - Tập 2 - Số 3+4 - Tháng 11 năm 2006
Cập nhật: 17/07/2015
Lượt xem: 2003
Lên trên