Một số thức ăn động vật thông dụng giàu Canxi
Quay lại Bản in Yahoo
                                     Hàm lượng Canxi trong 100g thực phẩm ăn được

                          (Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, năm 2007)

 
Trong 100 g Rạm tươi
có 3.520 mg Canxi
 
Trong 100 g Tép khô
có 2.000 mg Canxi
  
Trong 100 g Ốc đá
có 1.660 mg Canxi
      
  
Trong 100 g Ốc nhồi
có 1.357 mg Canxi
  
Trong 100 g Ốc vặn
có 1.356 mg Canxi
  
Trong 100 g Tôm đồng
có 1.120 mg Canxi
      
  
Trong 100 g Tép gạo
có 910 mg Canxi
  
Trong 100 g Pho mát
có 720 mg Canxi
  
Trong 100 g Trai
có 668 mg Canxi
      
  
Trong 100 g Tôm khô
có 236 mg Canxi
  
Trong 100 g Hến
có 144 mg Canxi
  
Trong 100 g Cua bể
có 141 mg Canxi
      
  
Trong 100 g Lòng đỏ trứng gà
có 134 mg Canxi
  
Trong 100 g Sữa chua
có 120 mg Canxi
  
Trong 100 g Cua đồng
có 120 mg Canxi


Tham khảo:

1. Một số thức ăn thực vật thông dụng giàu Canxi

2. Nhu cầu Canxi khuyến nghị

Cập nhật: 17/08/2015
Lượt xem: 15343
Lên trên