Một số thức ăn động vật thông dụng giàu Sắt
Quay lại Bản in Yahoo
                           Hàm lượng Sắt trong 100g thực phẩm ăn được

                          (Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, năm 2007)

 
Trong 100 g Tiết bò 
có 52,60 mg Sắt
 
Trong 100 g Gan lợn 
có 12,00 mg Sắt
  
Trong 100 g Gan bò 
có 9,00 mg Sắt
      
  
Trong 100 g Gan gà
có 8,20 mg Sắt
  
Trong 100 g Bầu dục lợn
có 8,00 mg Sắt
  
Trong 100 g Bầu dục bò 
có 7,10 mg Sắt
      
  
Trong 100 g Lòng đỏ trứng gà
có 7,00 mg Sắt
  
Trong 100 g Mề gà
có 6,60 mg Sắt
  
Trong 100 g Tim gà
có 5,96 mg Sắt
      
  
Trong 100 g Tim lợn
có 5,90 mg Sắt
  
Trong 100 g Mực khô
có 5,60 mg Sắt
  
Trong 100 g Lòng đỏ trứng vịt
có 5,60 mg Sắt
      
  
Trong 100 g Tép khô
có 5,50 mg Sắt
  
Trong 100 g Thịt bồ câu ra ràng
có 5,40 mg Sắt
  
Trong 100 g Tim bò
có 5,40 mg Sắt
      
  
Trong 100 g Gan vịt
có 4,80 mg Sắt
  
Trong 100 g Tôm khô
có 4,60 mg Sắt
  
Trong 100 g Cua bể
có 3,80 mg Sắt

Tham khảo:

1. Một số thức ăn thực vật thông dụng giàu Sắt

2. Nhu cầu Sắt khuyến nghị

Cập nhật: 17/08/2015
Lượt xem: 7634
Lên trên